MODULE 1: VORMING VAN EEN JEUGDREDACTIE

We hebben al 0
van de 75 vormingsuren
We hebben al 0
van de 10 initiatieven
We hebben al 0
van de 75 deelnemersuren voor Oost-Vlaanderen
We hebben al 0
van de 75 deelnemersuren voor West-Vlaanderen
We hebben al 0
van de 75 deelnemersuren voor Limburg
We hebben al 0
van de 25 deelnemersuren voor Brussel

MODULE 2: VORMING VAN EEN JEUGDREDACTIE

We hebben al 0
van de 75 vormingsuren
We hebben al 0
van de 10 initiatieven
We hebben al 0
van de 75 deelnemersuren voor Oost-Vlaanderen
We hebben al 0
van de 75 deelnemersuren voor West-Vlaanderen
We hebben al 0
van de 75 deelnemersuren voor Limburg
We hebben al 0
van de 25 deelnemersuren voor Brussel

MODULE 3: MEDIAPRODUCTEN

We hebben al 0
van de 30 audioreportages
We hebben al 0
van de 15 audiovisuele reportages
We hebben al 0
van de 50 persteksten
We hebben al 0
van de 50 fotoreportages

MODULE 4: MEDIAPRODUCTEN

We hebben al 0
van de 30 audioreportages
We hebben al 0
van de 15 audiovisuele reportages
We hebben al 0
van de 50 persteksten
We hebben al 0
van de 50 fotoreportages

MODULE 5: MEDIAPRODUCTEN

We hebben al 0
van de 30 audioreportages
We hebben al 0
van de 15 audiovisuele reportages
We hebben al 0
van de 50 persteksten
We hebben al 0
van de 50 fotoreportages

MODULE 6: MEDIAPRODUCTEN

We hebben al 0
van de 30 audioreportages
We hebben al 0
van de 15 audiovisuele reportages
We hebben al 0
van de 50 persteksten
We hebben al 0
van de 50 fotoreportages

MODULE 7: INFORMEREN BUITEN VRIJE TIJD

We hebben al 0
van de 1250 vormingsuren
We hebben al 0
van de 10 initiatieven
We hebben al 0
van de 175 deelnemersuren voor Oost-Vlaanderen
We hebben al 0
van de 175 deelnemersuren voor West-Vlaanderen
We hebben al 0
van de 60 deelnemersuren voor Brussel